Regulamentul concursului internațional între clase Mathématiques sans frontières 2015

 

Cadru general

Concursul internațional între clase, de matematică în limbi străine: engleză, germană, spaniolă, italiană (ex.1)/franceză (ex.2-9/ex.2-13) aliniază la start elevi din 35 de țări pentru a favoriza interesul pentru studiul matematicii, munca în echipă, participarea tuturor elevilor, inițiativa elevilor și practicarea unei limbi străine.

În fiecare unitate școlară participantă este o echipă de profesori, de diverse specialități, care va coordona la nivel local concursul. Ea este monitorizată/îndrumată de o alta la nivel național. Aceasta din urmă este la rându-i monitorizată/îndrumată de coordonatorul internațional. Adunarea Internațională a organizatorilor, întrunită anual, dezbate/analizează rezultatele obținute, asigură sustenabilitatea competiției.

Concursul este la a XII-a ediție în Roamânia și la a XXV-a ediție în lume.

Prevederi generale

            Școala care dorește să participe la concurs consultă Regulamentul, își formează echipa locală de organizare (3-10 membri, în funcție de numărul claselor participante), stabilește responsabilul, acesta completează Fișa de înscriere și o trimite persoanei de contact.

Echipa locală de organizare asigură spaţiul necesar desfăşurării simulării/concursului, stabileşte ora, multiplică subiectele, le distribuie, asigură supraveghetorii, îi instruiește, trimite foile-răspuns pentru a fi evaluate de Comisia Națională de Evaluare, stabileşte clasamentul/câştigătorul, oferă recompense (după cum consideră, în funcție de valoarea sponsorizării), redactează un raport ce va fi trimis coordonatorului național.

Responsabilul local ține legătura cu coordonatorul național de la care primește indicații/subiectele și căruia îi trimite lucrările. În școală, realizează un panou dedicat concursului și un portofoliu.

Coordonatorul național realizează activitățile din Calendarul General, gestionează site-ul : www.msfromania.ro și revista electronică anuală a concursului, transmite coordonatorului internațional rapoartele cerute, participă la Adunarea Internațională.

Coordonatorul internațional monitorizează echipele naționale, validează activitatea, trimite subiectele/baremul de corectare, stabilește premiile, trimite diplomele, organizează Adunarea Internațională a organizatorilor, gestionează site-ul : www.maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr.

 

Calendarul General 2015

Înscriere : dată limită: 30 noi. 2014 pentru MSF (cl.9-11) şi MSF Junior (cl.5-8)

Modalitate de înscriere: fişă de înscriere trimisă prin e-mail: tamarasabin@yahoo.com

Simulare:

 • 16 dec. 2014, ora 17, timp de lucru 1 oră şi jumătate pentru MSF
 • 24 februarie 2015,  ora 17, timp de lucru 50 de minute pentru MSF Junior

-          evaluare în comisia locală

-          informare trimisă coordonatorului concursului

Concurs:

 • 10 februarie 2015, oră convenabilă orarului elevilor, aceeaşi oră pentru toate clasele din concurs, timp de lucru 1 oră şi jumătate (13 ex.) pentru MSF
 • 17 martie 2015,  oră convenabilă orarului elevilor, aceeaşi oră pentru toate clasele din concurs, timp de lucru 50 de minute (9 ex.) pentru MSF Junior

-          evaluare în comisia naţională

-          informare trimisă coordonatorului internaţional al concursului

**11 februarie/18 martie 2015 expedierea prin poştă sau aducerea lucrărilor concursului MSF/MSF Junior pentru evaluare în Comisia Naţională la:

TAMARA SABIN

Str. Staţiunii 1-E1-B-11  Cod 720279   Of.6 ghișeul 2

Suceava  jud. Suceava

**evaluarea lucrărilor de către Comisia Naţională de Evaluare:

-          18-27 februarie 2015: Piatra Neamţ – MSF

-          25 martie-3 aprilie 2015: Paşcani – MSF junior

**comunicarea rezultatelor pe site şi transmiterea lor echipei internaţionale:

-          5 martie 2015: MSF/9 aprilie 2015: MSF Junior

**primirea diplomelor din Franţa: mai-iunie 2015

**premierea claselor câştigătoare: 10 iunie 2015

Organizator

 • internațional: Inspection pédagogique régionale de mathématiques

Rectorat de Strasbourg
6 rue de la Toussaint – 67975 Strasbourg cedex 9
tél : 03 88 23 38 59 – Mél: msf@ac-strasbourg.fr

 • național: Școala Gimnazială Nr.1 Suceava

Str. Tudor Vladimirescu Nr.1

Tel.: 0230 522497  E-mail: scoala1suceava@yahoo.com

 • local: școala care se înscrie în concurs

Criterii de înscriere

            Înscrierea se face de către responsabilul local pe baza Fișei de înscriere trimisă online la adresa: tamarasabin@yahoo.com în perioada septembrie-noiembrie a fiecărui an școlar. O școală poate participa cu minim o clasă sau cu câte clase se dorește.

Participarea elevilor este gratuită și recompensată.

Durata concursului

            Concursul are două etape: simulare și concurs, datele sunt prevăzute în Calendarul General, în perioada decembrie – martie, iar premierea se face în iunie.

Durata concursului este anul școlar în curs.

Categorii de vârstă

            Mathématiques sans Frontières se adresează elevilor de liceu, cl.IX-XI, iar Mathématiques sans Frontières Junior se adresează elevilor de gimnaziu, cl.V-VIII.

Etape de desfășurare

 • simulare

Mathématiques sans Frontières urmează următorii pași:

-Clasa va fi împărţită în echipe

-Fiecare echipă va rezolva 1-2 exerciţii

-Elevii vor putea folosi dicţionarele

-Grupul lucrează pe ciornă, apoi redactează pe foaia-răspuns

-Fiecare exerciţiu se redactează pe o singură foaie-răspuns (nu se copie cerinţa exerciţiului, se dă doar rezolvarea)

-Timp de lucru: o oră şi 30 de minute

-Grupa care-şi termină exerciţiile, după ce a predat foaia-răspuns, poate să ajute grupa/ grupele în dificultate

-Profesorul clasei primeşte subiectul în franceză şi română, supraveghează, ghidează elevii, corectează foile-răspuns, face bilanţul pedagogic pentru echipa locală de organizare

Mathématiques sans Frontières Junior urmează următorii pași:

-Clasa va fi împărţită în echipe

-Fiecare echipă va rezolva 1-2 exerciţii

-Elevii vor putea folosi dicţionarele

-Grupul lucrează pe ciornă, apoi redactează pe foaia-răspuns

-Fiecare exerciţiu se redactează pe o singură foaie-răspuns (nu se copie cerinţa exerciţiului, se dă doar rezolvarea)

-Timp de lucru: 50 minute

-Grupa care-şi termină exerciţiile, după ce a predat foaia-răspuns, poate să ajute grupa/ grupele în dificultate

-Profesorul clasei primeşte subiectul în franceză şi română, supraveghează, ghidează elevii, corectează foile-răspuns, face bilanţul pedagogic pentru echipa locală de organizare

 • concurs

Mathématiques sans Frontières urmează următorii pași:

-Clasa va fi împărţită în echipe

-Fiecare echipă va rezolva 1-2 exerciţii

-Elevii vor putea folosi dicţionarele

-Grupul lucrează pe ciornă, apoi redactează pe foaia-răspuns

-Fiecare exerciţiu se redactează pe o singură foaie-răspuns (nu se copie cerinţa exerciţiului, se dă doar rezolvarea)

-Timp de lucru: o oră şi 30 de minute din momentul primirii subiectului

-Grupa care-şi termină exerciţiile, după ce a predat foaia-răspuns, poate să ajute grupa/ grupele în dificultate

-Supraveghetorul primeşte regulamentul, subiectul în franceză, 13 foi-răspuns,  distribuie elevilor subiectele şi foile-răspuns, citeşte regulamentul, supraveghează  elevii, predă responsabilului echipei locale foile-răspuns, după ce expiră timpul de rezolvare

-Echipa locală de organizare asigură spaţiul necesar desfăşurării concursului, stabileşte ora, multiplică subiectele, le distribuie pe săli supraveghetorilor şi, facultativ, fotografiază elevii în concurs;asigură elevilor materialul necesar, după caz, foarfece, hârtie, culori,etc.

-Responsabilul echipei locale primeşte de la supraveghetori foile-răspuns, câte 13 de fiecare clasă, le pune în cămaşa clasei, secretizează colţul din dreapta sus după ce completează numele şcolii şi clasei;dacă o clasă nu a răspuns la un exerciţiu, se pune foaia-răspuns completată doar cu nr. exerciţiului respectiv

-Responsabilul echipei locale trimite pe data de 11 februarie 2015 (ştampila poştei)  plicul cu lucrările claselor, scriindu-se pe plic:

Concurs MSF – prof. Tamara Sabin

Str. Stațiunii 1-E1-B-11

Cod 720279  Of.6 ghișeul 2  Suceava

Mathématiques sans Frontières Junior urmează următorii pași:

-Clasa va fi împărţită în echipe

-Fiecare echipă va rezolva 1-2 exerciţii, în funcţie de numărul elevilor din clasă

-Elevii vor putea folosi dicţionarele

-Grupul lucrează pe ciornă, apoi redactează pe foaia-răspuns

-Fiecare exerciţiu se redactează pe o singură foaie-răspuns (nu se copie cerinţa exerciţiului, se dă doar rezolvarea)

-Timp de lucru: 50 minute

-Grupa care-şi termină exerciţiile, după ce a predat foaia-răspuns, poate să ajute grupa/ grupele în dificultate

-Profesorul supraveghetor primeşte subiectul în franceză, îl distribuie echipelor, supraveghează, nu ghidează elevii, predă foile-răspuns responsabilului echipei locale de organizare

-Echipa locală de organizare asigură spaţiul necesar desfăşurării simulării concursului, stabileşte ziua/ora, multiplică subiectele, le distribuie, le recuperează, le secretizează şi le trimite în Suceava, pe 18 martie 2015, oferă recompense (după cum consideră)

** adresa la care se vor trimite foile-răspuns:         Concours MSF Junior  Tamara Sabin      Str.Stațiunii 1-E1-B-11     Of.6 ghișeul 2  Cod 720279 Suceava

Evaluare

 • comisia națională de evaluare

Evaluarea se face de către profesori de matematică în echipă cu profesori de limbă, pe baza baremului stabilit de echipa internațională de concepție a subiectelor, fiecare echipă evaluând un același exercițiu. Perioada de evaluare este în Calendarul General, locația este pentru MSF la Colegiul de Informatică din Piatra Neamţ – jud. Neamț, iar  pentru MSF Junior la Colegiul M. Sadoveanu din Pașcani – jud. Iași.

Borderoul cu rezultatele la toate exercițiile sunt transmise online secretarului CNE la Suceava care îl completează cu numele școlii. Evaluatorii nu au posibilitatea de a afla numele școlii sau a elevilor, foile-răspuns sunt doar numerotate.

Coordonatorul internațional validează rezultatele, stabilește premiile/mențiunile.

Evaluarea se face cu atenție, de către 3 profesori pe o foaie-răspuns, într-o perioadă de timp mai generoasă pentru a nu se greși, concursul nu are etapa de contestații.

 • criterii

Criteriile de evaluare sunt stabilite de echipa internațională și sunt însoțite de explicații/soluții posibile. Baremul este amănunțit și evaluatorii au posibilitatea să puncteze sau să depuncteze anumite aspecte ale rezolvării după subcriterii proprii.

 • bilanț/rapoarte

Evaluatorii completează borderoul rezultatelor, îl verifică și elaborează un bilanț pedagogic.

Coordonatorul național elaborează trei rapoarte care sunt trimise coordonatorului internațional: raport statistic, bilanț pedagogic, raport vizând desfășurarea concursului cu impresii ale elevilor/profesorilor vizând organizarea, desfășurarea, păreri despre subiect. O prezentare-sinteză este eleborată și apoi susținută la Adunarea Internațională a organizatorilor.

Premii

            Concursul oferă mai multe premii/mențiuni de același fel în marja a 10-15 sutimi.

Bilanț internațional

Întâlnirea anuală a organizatorilor este bilanț/evaluare pentru echipa de concepere a subiectelor, pentru ameliorarea problemelor organizatorice, pentru promovarea bunelor practici naționale.


Coordonator,

Prof.  gr.I Sabin Edmond Emanuel

.

Director,

Prof. gr.I Gabriela Mihai

Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava